Program "Trzymaj formę"

odzywianie2W roku szkolnym 2016/2017 po raz kolejny przystąpiliśmy w ramach programu profilaktycznego do ogólnopolskiego programu "Trzymaj formę". Program jest realizowany przy współpracy z powiatową stacją sanitarno - epidemiologiczną w Zwoleniu. Organizatorami programu są: Główny Inspektor Sanitarny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz Fundacja Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie.

Cel główny programu: zwiększenie świadomości uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

Czytaj więcej...