Prawidłowe odżywianie a zdrowie człowieka

Racjonalne odżywianie jest podstawowym warunkiem zachowania zdrowia człowieka. Prawidłowe żywienie jest szczególnie ważne dla dzieci i  młodzieży, ponieważ zapewnia niezakłócony rozwój fizyczny i intelektualny.

Tematy dotyczące tego działu realizowane są na zajęciach technicznych w klasie II gimnazjum. Uczniowie poznają poszczególne składniki odżywcze: białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy, składniki mineralne. Określają jakie produkty spożywcze są najlepszymi źródłami danego składnika oraz jaką funkcję pełnią one w organizmie człowieka. Zdobywają wiedzę dotyczącą zasad zdrowego i racjonalnego odżywiania.

Młodzież zapoznaje się także z założeniami zawartymi w Piramidzie Zdrowego Żywienia, normami żywieniowymi i zapotrzebowaniem energetycznym przeznaczonym dla ich grupy wiekowej.

Uzyskane wiadomości i umiejętności pozwalają uczniom na zaprojektowanie oraz opracowanie  kilkudniowego jadłospisu, wykorzystującego zasady racjonalnego żywienia. Dzięki pracy nad tworzeniem jadłospisu zdobywają umiejętność obliczania wartości energetycznej różnych posiłków oraz dostosowania zestawionych w nim produktów do zapotrzebowania energetycznego, określonego w normach.

Na lekcji uczą się także jak zaplanować i wykonać zdrowy posiłek – wybraną przez siebie sałatkę lub surówkę.

Przy omawianiu zagadnień dotyczących zdrowego żywienia jest również czas poświęcony na analizę problemów żywieniowych występujących we współczesnym świecie. Szczególnie istotny jest tu problem nadwagi i otyłości jako konsekwencji postępu technicznego oraz nieprawidłowego sposobu odżywiania się.

Uczniowie na podstawie wskaźnika BMI ustalają czy ich waga mieści się w normie, czy też wykracza poza nią w stronę niedowagi bądź nadwagi i  otyłości. Rozsądne potraktowanie tego tematu przez młodzież pozwala im zastanowić się nad swoim sposobem odżywiania się i zweryfikować go w  razie potrzeby. Jest także punktem wyjścia do profilaktyki chorób cywilizacyjnych takich jak nadciśnienie, zaburzenia układu krążenia, próchnica, miażdżyca i cukrzyca. Choroby te są bardzo mocno związane z wadliwym odżywianiem się i najczęściej współwystępują z otyłością.

Niepokojącymi zaburzeniami dotykającymi głównie nastolatki są  zaburzenia odżywiania – anoreksja i bulimia. Mogą być one bardzo niebezpieczne dla zdrowia, a nawet stanowić zagrożenie dla życia  młodego człowieka.

Monika Mucha