Rola pedagoga w szkole

 

  1. Pedagog to nie strażnik ani policjant, którego należy się obawiać. To osoba życzliwa uczniom i rodzicom, przyjaciel i rzecznik ich praw, do którego można zwracać się o pomoc, wsparcie, a czasem po gotowe rozwiązania trudnych problemów okresu dorastania.
  2. Rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów i analizuje niepowodzenia.
  3. Wspiera uczniów w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych i osobistych.
  4. Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
  5. Prowadzi działania wychowawcze wynikające z Programu Wychowawczego Szkoły.
  6. Zajmuje się działalnością profilaktyczną zgodną ze Szkolnym Programem Profilaktyki.
  7. Włącza się w organizację opieki i pomocy dla uczniów z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.