O nas

Nasze gimnazjum jest dużą, dobrze wyposażoną placówką. W roku szkolnym 2013/14 do naszej szkoły uczęszcza 280 uczniów, w tym 121 dziewcząt i 159 chłopców. 

Szkoła zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, która liczy 41 nauczycieli. Dysponujemy dwiema pracowniami informatycznymi z najnowszym sprzętem komputerowym i stałym dostępem do Internetu, biblioteką z centrum multimedialnym, świetlicą, salą gimnastyczną, gabinetem pielęgniarki oraz sklepikiem.

Naszym uczniom zapewniamy bezpieczeństwo, gdyż szkoła jest obiektem monitorowanym.

Jesteśmy szkołą, którą cechuje kreatywność, rozwój, odpowiedzialność oraz praca zespołowa. Ucziowie realizują tu swoje twórcze predyspozycje w różnych formach zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, artystyczne, sportowe i inne.

sport

Dbamy o utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia i wszechstronnego rozwoju ucznia, co przekłada się na sukcesy naszych wychowanków. Osiągnięciami tymi są wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego, nagrody i wyróżnienia w konkursach międzyszkolnych oraz liczne sukcesy sportowe.

Młodzież reprezentuje nasze gimnazjum w różnych uroczystościach środowiskowych, np. Narodziny Miasta, Święto Niepodległości, Imieniny Pana Jana.

im15

Istotne znaczenie w naszej szkole ma działalność charytatywna. Staramy się pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Organizujemy Festyn Charytatywny. Jesteśmy uczestnikami programu "Adopcja na odległość". Dzięki naszemu wsparciu dzieci z Krajów Trzeciego Świata mogą się kształcić i zdobywać wiedzę. Za swoją działalność otrzymujemy liczne gratulacje i podziękowania.

festyn

 Największym i najważniejszym dla nas wyróżnieniem było otrzymanie w 2007 roku błogosławieństwa udzielonego przez papieża Benedykta XVI dla dyrekcji, nauczycieli i całej społeczności uczniowskiej. 

W 2009 roku odbyło się uroczyste poświęcenie i nadanie sztandaru naszej szkole. Był to dzień szczególny, podniosły i niezwykle uroczysty dla uczniów i nauczycieli, gdyż sztandar jest symbolem tradycji, a także wspólnoty jaką jest szkoła.

sztandar2

sztandar

Rok szkolny 2012/13 również zapisał się złotymi zgłoskami na kartach historii naszej szkoły, bowiem w tym roku obchodziliśmy Jubileusz 100-lecia. Podczas doniosłej uroczystości szkoła została uhonorowana medalem Pro Masovia za wybitną działalność na rzecz rozwoju Mazowsza oraz medalem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Zwolenia za wkład w rozwój edukacji i kultury na Ziemi Zwoleńskiej.

pro-masovia-1000

towarzystwo-1000

 jubileusz

HISTORIA SZKOŁY

 • 1912 - powstaje budynek szkoły
 • 1924 - szkoła otrzymuje imię Jana Kochanowskiego
 • 1 lutego 1945 - Publiczna Szkoła Powszechna rozpoczyna pracę po przerwie spowodowanej okupacją
 • 1969-1971 - kapitalny remont szkoły
 • 6 czerwca 1971 - uroczyste wręczenie sztandaru
 • 1 września 1973 - przekształcenie w Gminną Szkołę Zbiorczą
 • 1978- przekształcenie w Zbiorczą Szkołę Podstawową nr 1
 • 21 września 1984 - uroczyste obchody 400-setnej rocznicy śmierci Jana Kochanowskiego
 • 9 maja 1986 - odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci nauczycieli z terenu Zwolenia i okolic
 • 11 listopada 1992 - jubileusz osiemdziesięciolecia szkoły, odznaczenie szkoły medalem "Zasłużony dla ziemi zwoleńskiej"
 • 14 grudnia 1992 - wizyta wiceministra edukacji narodowej K. Marcinkiewicza
 • 23 czerwca 1995 - wydanie publikacji "Zarys historii szkoły podstawowej nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu"
 • 1 stycznia 1999 - powstaje Zespół Szkół nr 1, składający się z sześcioletniej szkoły podstawowej i trzyletniego gimnazjum
 • 5 stycznia 2001 - otwarcie nowo wybudowanej sali gimnastycznej
 • 1 września 2001 - przekształcenie Zespołu Szkół nr 1 w Publiczne Gimnazjum w Zwoleniu
 • 4 czerwca 2009 - nadanie sztandaru Publicznemu Gimnazjum w Zwoleniu
 • 6 czerwca 2012 - jubileusz stulecia szkoły, uhonorowanie szkoły medalem Pro Masovia