Kółko historyczne

Opiekun: Cezary Imański

Zajęcia kółka historycznego odbywają się od początku pracy Publicznego Gimnazjum w Zwoleniu (IX 2001). Regularnie uczestniczy w nich co najmniej 20 uczniów. Gimnazjaliści, po zadeklarowaniu zainteresowania tematem aktualnie poznawanym na lekcjach przedmiotu, otrzymują od opiekuna związane z zagadnieniem zestawy źródeł historycznych (teksty, ilustracje, mapy, tabele i wykresy). Na tej podstawie w oznaczonym terminie uczniowie przygotowują pracę pisemną. Dobór tematów uwzględnia historię regionalną.

Uczestnicy kółka spotykają się podczas rozmów zaliczających oddaną pracę oraz na zajęciach grupowych, połączonych z oglądaniem filmów historycznych i analizą źródeł. Wybrane formy pracy służą zainteresowaniu historią oraz przygotowaniu do humanistycznej części egzaminu gimnazjalnego.