2015 24 Paź

Geniusze, sawanci i ludzkie kalkulatory

sawanci1Matematyk Wim Klein zauważył: „Liczby są dla mnie, mniej lub bardziej, przyjaciółmi. Przecież 3844 nie znaczy to samo dla ciebie, co dla mnie, prawda? Dla ciebie jest to tylko trzy, osiem, cztery i cztery. Ale ja mówię: »Witaj 62 do kwadratu!«”.

Myślę, że nie raz słyszeliście o genialnych osobach, które wykonują w pamięci bardzo złożone operacje matematyczne lub udawadniają twierdzenia nie mając właściwie żadnego wykształcenia matematycznego.

Dlaczego tak się dzieje? Skąd się wzięły ich ponadprzeciętne zdolności? Kim są?

Jeśli jesteście ciekawi, to polecam świetny artykuł na ten temat, który jest dostępny pod linkiem "Geniusze, sawanci i ludzkie kalkulatory".

Czytaj więcej...

2015 23 Wrz

A to ciekawe!

Zainteresowanych uczniów zachęcam  do obejrzenia ciekawostek dotyczących związku między pierwiastkim kwadratowym z liczby dwa, a formatem kartki papieru.

 Ewa Aksamitowska

Czytaj więcej...

2015 25 Lut

Fraktale w naturze i matematyce

57e6325c0017845c4856ff10

"Duże wiry mają małe wirki, 
które żyją z ich prędkości.
A te małe wirki mają mniejsze wirki, i tak do lepkości."
Lewis Fry Richardson 

Termin "fraktal" (z łaciny fractus - złamany, niecałkowity) został "wynaleziony" przez Benoît Mandelbrota, francuskiego matematyka polskiego pochodzenia. Szukał on matematycznego opisu obiektów, które nie poddawały się tradycyjnym procedurom geometrii algebraicznej, jakie upraszczają ich własności za pomocą wzoru. Zaproponował wreszcie utożsamienie takich nieregularnych obiektów geometrycznych nie tyle ze wzorem, ile z przepisem na ich tworzenie i wygenerował komputerowo zbiór nazwany potem jego imieniem. Ten zadziwiający obiekt (zbiór) kryje w sobie nieskończenie wiele małych, bardzo podobnych do siebie zbiorów, które różnią się jedynie wielkością. Figura fraktalna musi bowiem zawierać dostatecznie dużo detali, by nie można było łatwiej jej wytłumaczyć w kategoriach geometrii Euklidesowej.

Czytaj więcej...

2015 12 Lut

Matematyka a kryptologia 

Zainteresowanych uczniów klas III zachęcam  do obejrzenia ciekawostek dotyczących zastosowania matematyki w kryptologii.

Ewa Aksamitowska

Czytaj więcej...

2014 06 Gru

System dwójkowy czyli binarny

binSystem zapisu liczb, którym posługujemy się na codzień to dziesiątkowy system pozycyjny. W tym systemie liczby zapisujemy za pomocą cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Często nie zdajemy sobie sprawy, że niemal codziennie nieświadomie posługujemy się również innym systemem zapisu liczb. Jest to system dwójkowy, zwanym również binarnym. W tym zapisie używamy tylko dwóch symboli: 1 i 0.

Czytaj więcej...