Podsumowanie programu edukacyjnego „Bocian” w roku szkolnym 2016/2017

Szkolny Klub Ekologów pod kierunkiem pani Marii Anny Ofman od 2001 roku uczestniczy w programie edukacyjnym „Bocian” realizowanym przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” we Wrocławiu.

Głównym celem programu jest określenie liczebności bociana białego w Polsce, opis miejsc gniazdowania, stanu gniazd oraz liczba młodych opuszczających gniazdo.

W tym roku szkolnym uczniowie naszego gimnazjum objęli obserwacją 6 gniazd na terenie gminy Zwoleń: Cyganówka, Jasieniec Solecki, Mieczysławów, Niwki, Strykowie Górne, Wólka Szelężna oraz 5 gniazd na terenie sąsiednich gmin: Bartodzieje (gmina Tczów), Borek (gmina Gniewoszów), Brzezinki Stare (gmina Tczów), Lipiny (gmina Przyłęk), Zajączków (gmina Chotcza).

Łącznie w obserwowanych gniazdach wykluło się 26 młodych boćków - 12 na terenie gminy Zwoleń i 14 na terenie innych gmin.

Mamy nadzieję, że młode osobniki powrócą za jakiś czas do swoich miejsc wyklucia.

W celu zachęcenia innych uczniów do przystąpienia do programu, młodzi ekolodzy wykonali okolicznościową gazetkę.