Dzień Ziemi 2016

plakat 2016mini 322 kwietnia 2016 roku w naszej szkole odbyły się obchody Dnia Ziemi. Tegorocznym hasłem tego święta było: "Palący Temat - Niska Emisja!”. Akcja miała na celu uświadomienie szkodliwości zanieczyszczeń powietrza powstających podczas m.in. spalania śmieci w gospodarstwach domowych. Zanieczyszczenia te szkodzą zarówno środowisku, jak i ludziom. Mogą powodować wiele groźnych chorób, np. astmę, różne alergie, a nawet nowotwory. 

Metody dotyczące ograniczenia ilości śmieci, zanieczyszczeń powietrza i wody przedstawili podczas apelu członkowie Szkolnego Klubu Ekologów pod kierunkiem pani Marii Anny Ofman. Zaprezentowali też wiele możliwości ekologicznych wyborów podejmowanych codziennie przez każdego z nas. W celu jak najszerszego rozpropagowania ekologicznego święta przygotowali pod opieką pani Agnieszki Chołuj okolicznościową gazetkę.