Podsumowanie programu edukacyjnego „Bocian” w roku 2013

bocian2013Już od 2001 roku członkowie Szkolnego Klubu Ekologów pod kierunkiem nauczycielki biologii p. mgr Marii Anny Ofman realizują program edukacyjny Polskiego  Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „Bocian”.

Głównym celem programu jest określenie liczebności bociana białego w Polsce.

Nasza praca polega na wykryciu gniazd bocianich, opisie umiejscowienia każdego gniazda oraz określeniu efektu lęgu.

W tym roku obserwacją objęliśmy rekordowo dużą ilość gniazd - siedem na terenie naszej gminy (Jedlanka, Mieczysławów, 2 gniazda w Mostkach, Paciorkowa Wola, Pałki, Zielonka Nowa), pięć gniazd na terenie sąsiednich gmin: jedno gniazdo w Pawłowicach (gmina Solec nad Wisłą), jedno w Suchej (gmina Pionki), jedno w Woli Soleckiej (gmina Lipsko) oraz dwa gniazda w sąsiadujących ze sobą miejscowościach: Mszadla Stara i Mszadla Nowa (gmina Przyłęk). Opisaliśmy ich położenie, stan  oraz efekt lęgu.

Rosnąca z roku na rok ilość obserwatorów bocianów świadczy o zainteresowaniu bocianimi zwyczajami i sympatii, jaką ten gatunek cieszy się w naszym kraju.

Nasze działania z pewnością przyczynią się do lepszego poznania zwyczajów tego ptaka oraz jego dalszej ochrony.

bocian2013