Sprzątanie świata – Polska 2013

sprzatanie swiata2013 1W dniu 20 września w naszej szkole odbył się apel z okazji 20 edycji akcji „Sprzątanie świata – Polska”.

Inicjatorem apelu był Szkolny Klub Ekologów pod kierunkiem p. mgr Marii Anny Ofman.

Podczas audycji członkowie SKE zapoznali społeczność szkolną z historią oraz celami tej międzynarodowej akcji.

Definicja „Sprzątanie świata” (z ang. Clean Up the World) to międzynarodowa kampania polegająca na propagowaniu edukacji przeciw zaśmiecaniu środowiska oraz pracy społecznej na rzecz jego oczyszczania. Akcja ta wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989 roku, kiedy 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji sprzątania terenów portu. W 1993 roku przy poparciu Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych, akcja rozprzestrzeniła się na inne kraje.

W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira Stanisławska – Meysztowicz. Akcja odbywa się co roku, począwszy od 1994. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja „Nasza Ziemia”.

Hasło tegorocznej kampanii brzmi: „Odkrywamy Czystą Polskę ”!

Jestem, więc nie śmiecę,

Odkrywamy czysty las,

Zbieram – pomagam,

20 tysięcy telefonów na 20 „Sprzątanie świata – Polska”,

Zorganizuj własną zbiórkę ZSEE.

Są to główne zadania tegorocznego sprzątania.

Członkowie SKE zachęcali do selektywnej zbiórki odpadów i jej wprowadzania w domach, miejscach pracy, gminach. Przypomnieli o postępowaniu z różnego rodzaju odpadami i wyrzucaniu ich do odpowiednich pojemników.

   Pojemnik niebieski – papier

   Pojemnik biały – szkło bezbarwne

   Pojemnik zielony – szkło kolorowe

   Pojemnik żółty – tworzywa sztuczne i metale

   Pojemnik czerwony puszki, a baterie tylko do specjalnych pojemników.

Aby zachęcić innych do codziennych świadomych ekologicznych wyborów członkowie SKE wykonali okolicznościową gazetkę.

sprzatanie swiata2013