Zwoleń, dnia 15 marca 2012


Szanowni Państwo, Absolwenci i Uczniowie Szkoły!


Rok 2012 dla społeczności naszej szkoły jest rokiem szczególnym. Jest to rok, w którym obchodzić będziemy 100 rocznicę jej powstania. Jest to najstarsza szkoła tego typu w regionie, w której wielu mieszkańców Zwolenia i okolic spędziło swoje młode lata. W związku z tym zapraszam Państwa do odwiedzania naszej strony internetowej oraz do jej współredagowania.

Organizatorzy obchodów pragną na bieżąco informować Naszych Czytelników o wydarzeniach, jakie będą miały miejsce w ramach obchodów. Liczymy również na zaangażowanie Państwa we współtworzenie strony poprzez nadsyłanie swoich uwag, wspomnień, czy pamiątkowych fotografii. Zespół Redakcyjny zamieszczać je będzie w odpowiednich zakładkach.

Wyrażam przekonanie, że Państwa udział przyczyni się do wzbogacenia obchodów jubileuszu i utworzy żywą kartę historii zwoleńskiej szkoły.


Zbigniew Plewicki
dyrektor szkoły