GRONO PEDAGOGICZNE
Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego 
w Zwoleniu

  

Dyrektor szkoły:

mgr Zbigniew Plewicki

 • nauczyciel geografii i edukacji dla bezpieczeństwa
 • nauczyciel dyplomowany

 

Zastępca dyrektora szkoły:

mgr Marzena Norowska

 • nauczyciel geografii i oligofrenopedagog
 • nauczyciel pedagog
 • nauczyciel dyplomowany

mgr Bednarczyk Bożena

 • nauczyciel matematyki i informatyki
 • nauczyciel dyplomowany
 • wychowawca klasy I b

mgr Bilska-Baran Katarzyna

 • nauczyciel języka angielskiego
 • nauczyciel mianowany
 • wychowawca klasy III a

mgr Chachlowska Elżbieta

 • nauczyciel języka polskiego
 • nauczyciel dyplomowany
 • wychowawca klasy I c

mgr Chołuj Bogumiła

 • nauczyciel języka angielskiego
 • nauczyciel mianowany
 • wychowawca klasy II a

mgr Cieślik Edyta

 • nauczyciel wspierający i oligofrenopedagog
 • nauczyciel dyplomowany

mgr Figura Arkadiusz

 • nauczyciel wychowania fizycznego
 • nauczyciel dyplomowany

mgr Gołębiowska Monika

 • nauczyciel matematyki i edukacji dla bezpieczeństwa
 • nauczyciel mianowany

mgr Imańska Danuta

 • nauczyciel języka polskiego i oligofrenopedagog
 • nauczyciel dyplomowany
 • wychowawca klasy III b

mgr Imański Cezary

 • nauczyciel historii, wos, wychowania do życia w rodzinie
 • nauczyciel dyplomowany

mgr Kaczmarek Teresa

 • nauczyciel informatyki
 • nauczyciel mianowany

mgr Kaczmarska Agnieszka

 • nauczyciel biologii i biblioteki
 • nauczyciel pedagog
 • nauczyciel mianowany
 • wychowawca klasy II c

mgr Karaś Bożena

 • nauczyciel historii, wos, wychowania do życia w rodzinie
 • nauczyciel dyplomowany

mgr Kramek Elżbieta

 • nauczyciel biblioteki
 • nauczyciel dyplomowany

mgr Malinowska Edyta

 • nauczyciel plastyki i zajęć artystycznych
 • nauczyciel mianowany

mgr Markiewicz Jerzy

 • nauczyciel wychowania fizycznego
 • nauczyciel dyplomowany

mgr Matyga Monika

 • nauczyciel wychowania fizycznego
 • nauczyciel dyplomowany

mgr Molendowska Ilona

 • nauczyciel języka polskiego
 • nauczyciel mianowany
 • wychowawca klasy II b

mgr Mucha Monika

 • nauczyciel zajęć technicznych i informatyki
 • nauczyciel dyplomowany

mgr Myszka Elżbieta

 • nauczyciel fizyki i chemii
 • nauczyciel dyplomowany

mgr Oczkowski Krzysztof

 • nauczyciel wychowania fizycznego
 • nauczyciel dyplomowany

mgr Ofman Maria Anna

 • nauczyciel biologii i chemii
 • nauczyciel dyplomowany

mgr Podwojska Renata

 • nauczyciel języka angielskiego
 • nauczyciel mianowany

mgr Szymanowicz Danuta

 • nauczyciel matematyki
 • nauczyciel dyplomowany
 • wychowawca klasy III c

mgr s. Ciupa Joanna 

 • nauczyciel katechezy
 • nauczyciel kontraktowy

mgr Wargacka Beata

 • nauczyciel muzyki i  zajęć artystycznych
 • nauczyciel dyplomowany

mgr Wziątek Edyta

 • nauczyciel języka angielskiego
 • nauczyciel dyplomowany
 • wychowawca klasy I a

mgr Zyzek Agnieszka

 • nauczyciel języka polskiego
 • nauczyciel dyplomowany

mgr Chołuj Agnieszka

 • nauczyciel geografii
 • nauczyciel dyplomowany

mgr Wolska Sylwia

 • nauczyciel języka niemieckiego
 • nauczyciel kontraktowy