Egzamin gimnazjalny 2016/2017

Informacje dla uczniów do pobrania w formacie pdf: UCZEŃ

Informacje dla rodziców do pobrania w formacie pdf: RODZICE

 

children exam1