Pożegnanie Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu

DSCN8812W miniony piątek odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Po wspaniałym pokazie poloneza w wykonaniu trzecioklasistów przygotowanych przez panią Beatę Wargacką, nastąpiło symboliczne przekazanie sztandaru Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego uczniom klas drugich. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły, pan Zbigniew Plewicki, który podkreślił, iż jest to szczególna chwila w historii naszej placówki. Po 105 latach funkcjonowania przestaje istnieć najstarsza w regionie placówka edukacyjna, gdyż w wyniku reformy edukacji od września 2017 roku nasze gimnazjum zostanie włączone do PSP im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu.

POLONEZ W WYKONANIU NASZYCH UCZNIÓW

DSCN8716

Koniec roku to oczywiście czas podsumowania osiągnięć dydaktycznych uczniów oraz nauczycieli. Przedstawiła je zastępca dyrektora, pani Marzena Norowska. Podkreśliła, iż w tym roku wszyscy uczniowie klas I oraz II uzyskali promocję, zaś wszyscy trzecioklasiści ukończyli szkołę.

Najlepsza klasa w szkole to III b ze średnią ocen ukończenia gimnazjum 4,52.

W klasach I najwyższą średnią 5,0 uzyskała Wiktoria Matyga.

W klasach II najwyższą średnią 5,33 uzyskała Weronika Przepiórka.

W klasach III najwyższą średnią ukończenia szkoły, tj. 5,57 uzyskał uczeń klasy III b Wojciech Imański.

DSCN8841

Następnie zostały odczytane nazwiska najlepszych w nauce i zachowaniu w tym roku szkolnym w poszczególnych klasach.

W tegorocznych egzaminach gimnazjalnych także odnieśliśmy sukcesy. Najwięcej punktów uzyskali:

100 % z historii i wos – Wojciech Imański,

100 % z języka polskiego – Wojciech Imański i Bartosz Ziółkowski,

100 % z języka angielskiego (poziom podstawowy): Patryk Baran, Agata Czarkowska, Karolina Jędrzejczak, Maciej Krawczyk, Joanna Mordzińska, Bartosz Skorek,

100 % z języka angielskiego (poziom rozszerzony): Bartosz Skorek.

Najwięcej punktów z przedmiotów przyrodniczych uzyskał Bartosz Skorek – 93%, a z matematyki najwięcej punktów uzyskał Patryk Baran – 93 %.                                                                             

Najlepszy wynik ze wszystkich części egzaminu, czyli 192 na 201 możliwych do uzyskania punktów zdobył Bartosz Skorek.

II miejsce, 178 punktów, zdobyli Wojciech Imański oraz Szymon Pyryt,

III miejsce i 176 punktów uzyskał Kamil Marciniak.

Dyrekcja pogratulowała tegorocznych wyników egzaminów, w szczególności wymienionym wcześniej uczniom naszego gimnazjum oraz ich nauczycielom. To była odpowiednia chwila, by przypomnieć zebranym, jak wiele sukcesów odnieśliśmy w mijającym roku w różnych konkursach – przedmiotowych, artystycznych oraz sportowych. Tak znaczące wyniki to efekt ogromnego wysiłku zarówno gimnazjalistów, jak i pedagogów. 

Dyrektor szkoły, pan Zbigniew Plewicki, wręczył nagrody książkowe oraz dyplomy wzorowego ucznia tym, którzy na świadectwie ukończenia szkoły uzyskali najlepsze wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie. Był to bardzo wzruszający moment dla rodziców tych uczniów, gdyż przygotowano dla nich listy gratulacyjne. Otrzymali je:

Państwo Danuta i Cezary Imańscy, rodzice Wojciecha

Państwo Teodozja i Krzysztof Ziółkowscy, rodzice Bartosza

Państwo Małgorzata i Tadeusz Skorkowie, rodzice Bartosza

Państwo Małgorzata i Mirosław Wolszczakowie, rodzice Natalii

Państwo Wioletta i Grzegorz Jędrzejczakowie, rodzice Karoliny

Państwo Edyta i Marcin Warchołowie, rodzice Kingi

Państwo Katarzyna i Sławomir Pyrytowie, rodzice Szymona

Państwo Edyta i Dariusz Wziątkowie, rodzice Aleksandry

Państwo Anna i Andrzej Orzołowie, rodzice Magdaleny

Państwo Dorota i Sławomir Żuchowscy, rodzice Zuzanny.

Bardzo wielu absolwentów otrzymało nagrody książkowe: za pracę w Samorządzie Szkolnym, za reprezentowanie szkoły w Poczcie Sztandarowym, za czytelnictwo, za osiągnięcia w konkursach wiedzy, za pracę w wolontariacie, w aktywie bibliotecznym, za aktywne uczestnictwo w życiu szkoły oraz za osiągnięcia sportowe.

W imieniu absolwentów głos zabrała przewodnicząca SU, Martyna Michalik, która w ciepłych słowach wspominała minione trzy lata w gimnazjum oraz podziękowała wszystkim pracownikom szkoły. Uroczystości zakończenia roku dopełniły piękne kwiaty i pamiątkowe zdjęcia.