Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

DSC08365

W dniu 2 września 2013 roku rozpoczął się nowy rok szkolny 2013/2014.

O godzinie 8.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego odbyła się uroczysta msza święta, w której uczestniczyli: dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz uczniowie wraz z pocztem sztandarowym.

O godzinie 9.00 na sali gimnastycznej gimnazjum dyrektor szkoły Zbigniew Plewicki powitał zgromadzonych gości, nauczycieli, młodzież i rodziców. Wśród przybyłych osób obecni byli: Ks. Kan. Bernard Kasprzycki – proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu oraz Pan Leszek Krzyczkowski - Dyrektor ZDZ w Zwoleniu.

Pan Dyrektor Zbigniew Plewicki w swoim wystąpieniu nadmienił, że gimnazjum jest szkołą wymagającą od wszystkich pracowników i uczniów dużego wkładu pracy, zaangażowania a nawet poświęcenia, ale przede wszystkim przyjazną każdemu uczniowi. Wyraził nadzieję, że wytrwała praca uczniów i nauczycieli w rozpoczynającym się roku szkolnym zaowocuje równie wspaniałymi wynikami, jak w ubiegłym. Życzył wszystkim wielu sukcesów i zadowolenia.

Następnie przedstawił nauczycieli, którzy rozpoczynają pracę w naszej szkole: panie Agatę Zawadzką i Katarzynę Sukiennik-Małek.

Głos zabrali również zaproszeni goście.

Na zakończenie przedstawiono wychowawców klas po czym uczniowie rozeszli się do sal lekcyjnych.

photo gallery